Číslo: 26
29.06.1999
Článků: 93

Titulní
Zprávy
Uherský
Kultura
Tribuna
Souvislosti
Humor
Internet
Multimedia
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1999
Rok 2000


VELKOMORAVSKÝ KURÝR

Uherský Brod

Olšava jen hrozila
Voda zatopila výrobní haly i kanceláře
Pro osm set korun s pistolí
Budou se prodávat další byty
Jabloňová oficiálně
Zastupitelé upravili rozpočet
Úřady nemohou řešit sousedské spory
Domov - penzion na sídlišti slouží seniorům již pět let
Olšava jen hrozila
UHERSKÝ BROD (bsm) - Minulé úterý se po vydatných deštích řeka Olšava rozvodnila natolik, že byl v Uherském Brodě v 9.30 ráno vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity. Byla svolána protipovodňová komise, jejímž předsedou se místo nepřítomného starosty stal jeho zástupce Libor Nováček, dalšími členy komise jsou vedoucí jednotlivých odborů městského úřadu a velitel městské policie Pavel Jachník.
Vrchol průtoku Olšavy, který strážníci městské policie odečítali na vodočtu, nastal v 15.30 hodin a dosáhl hladiny 4,8 metru, poté již voda postupně klesala. "Povodňovou komisi jsem svolal ihned po vyhlášení pohotovosti a chystali jsme přípravná opatření," řekl Kurýru Libor Nováček, který upřesnil, že při II. stupni jsou již také připravována evakuační místa, tzn. že byli informováni ředitelé škol o možnosti ubytování a stravování evakuovaných lidí. "Ověřovali jsme také funkčnost sirén pro případné použití a upozornili vlastníky budov v povodňovém plánu města na možnost zatopení," dodal Nováček.
Největší problémy nastaly u mostu v Újezdci, kde museli hasiči odstraňovat naplavené předměty, které by mohly prostor pod mostem ucpat. Navíc tudy vede plynovod a hrozilo jeho poškození. Povodňová komise se podle jejího předsedy rozešla dvacet minut po dvacáté hodině.


Voda zatopila výrobní haly i kanceláře

Hasiči odčerpávají ze zatopené administrativní budovy vodu. - Foto:bsm
DRSLAVICE (bsm) - Řeka Olšava se minulé úterý v obci Drslavice vylila z břehů a zatopila zde objekt firmy Savik, která se zabývá výrobou plastových a dřevěných oken a dveří. "Kolem jedenácté hodiny nám voda zatopila administrativní budovu i výrobní prostory. V kancelářích jsme měli vodu do půl metru, máme poškozené omítky, nábytek a od rána čerpáme vodu," uvedl vedoucí provozu Josef Miškařík ve středu odpoledne.
Na čerpání se podíleli hasičské sbory z Uherského Brodu a Vlčnova, které měly k dispozici sedm čerpadel. Celkovou škodu, kterou voda firmě napáchala, zatím Josef Miškařík nedokázal odhadnout.


Pro osm set korun s pistolí
UHERSKÝ BROD (bsm) - Minulé úterý v nočních hodinách se pětadvacetiletá žena vracela z autobusového nádraží v Uherském Brodě směrem k domovu. Tuto mladou ženu sledoval už od nádraží ČSAD až k jejímu bydlišti neznámý muž, který ji v té chvíli pod hrozbou namířené pistole přinutil k vydání peněženky. Žena mu ji dobrovolně dala, poté pachatel z místa činu utekl. "Ke zranění poškozené nedošlo, vzniklá škoda činí jeden tisíc korun, vzhledem k tomu, že žena měla v peněžence 800 Kč," uvedl tiskový mluvčí uherskohradišťské policie Jaroslav Krejčíř, který dodal, že kriminální policie již pachatele zajistila.
Jedná se o sedmnáctiletého mladíka z Uherského Brodu, který je obviněn z trestného činu loupeže, kde je sazba až deset let. "Vzhledem k tomu, že se jedná o mladistvého, sazba se snižuje na polovinu," upřesnil tiskový mluvčí policie Krejčíř.


Budou se prodávat další byty
UH. BROD (bsm) - Novelou vyhlášky o prodeji městských bytů se značně rozšiřuje počet domů s obecními byty, které si nyní Broďané budou moci kupovat. Podle původního znění se mohly prodávat pouze domy s max. 23 bytovými jednotkami. Toto omezení bylo z vyhlášky vypuštěno, a tím se značně rozšířil počet bytových domů určených k prodeji. Zůstalo jen 28 bytových domů s obecními byty, které se nebudou prodávat vzhledem k tomu, že jsou zde nebytové prostory a mají příliš velký počet bytů, a městské bytovky na Neradicích, na které stát přispěl dotací. Seznam domů určených k prodeji bude vyvěšen na vývěsních plochách města.


Jabloňová oficiálně
HAVŘICE (bsm) - Zastupitelstvo města schválilo název ulice v části Havřice. Jedná se o ulici mezi křižovatkou ulic Údolní a Tovární a vžitý název "Jabloňová" nabyl oficiální podoby. Lidé, kteří zde již bydlí nebo zde dostavují domy, už mohou na matrice zapsat své bydliště pod tímto názvem.


Zastupitelé upravili rozpočet
UH. BROD (bsm) - Městské zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny. Příjmovou část rozpočtu město zvyšuje o 3 mil. 705 tisíc, výdajovou o 3 miliony 992 tisíc Kč.
Příjmová část byla navýšena zejména o 4 miliony z okresního rozpočtu na vybavení zařízení lůžek následné péče na poliklinicena sídlišti, příjmy se naopak snížily například o 300 tisíc, které si vloni půjčil farní úřad a nyní požádal o odložení splátek. Ve výdajové části jsou největší částkou 2 miliony korun, o které se prodraží vybudování části kanalizace v Havřicích. Významnou položkou je i zvýšení dotace Domu kultury o 200 tisíc na nový kotel. Zde se řeší havarijní situace. Členové zastupitelstva bez problémů návrh rady přijali.


Úřady nemohou řešit sousedské spory
HAVŘICE (bsm) - Když před třemi roky začali dva mladí lidé svépomocí opravovat starý domek v Havřicích, netušili, že se jednou budou muset soudit o okno.
Rekonstrukce je již téměř hotová, zbývá vyzdít stávající dřevěný přístavek, kde zamýšlejí mít mladí manželé sušárnu a dílnu.
"Na stavebním úřadě v Uh. Brodě nám řekli, že na tyto jednoduché stavební úpravy a výměnu okna namísto dveří v kotelně stačí podat pouze tzv. ohlášení stavby, což jsme udělali loni v srpnu," říká Petra Stojaspalová.
Když ale začali v létě 1998 provádět ohlášené stavební práce, nastaly problémy se staršími sousedy, kteří proti těmto úpravám začali protestovat. Stavební úřad provedl šetření a poté opět sdělil, že nemá námitek. Avšak v listopadu 1998 své původní rozhodnutí změnil a vyzval stavebníky, aby zastavili práce do doby, než se věc vyjasní. "Reagovali jsme na stížnost sousedů, kteří podali námitku, ve které prohlašovali, že okno z kotelny narušuje jejich soukromí. Zjistili jsme navíc, že stavební úprava, která se zde provádí, už vyžaduje stavební povolení," říká pracovnice stavebního úřadu, která má zmíněnou stavbu na starosti.
Stavebníci podali žádost o dodatečné stavební povolení 19. ledna. Sousedé se tím pádem stali účastníky řízení a podali námitku proti oknu z kotelny. "V případě, že námitka je občanskoprávního charakteru, musí náš úřad podle Ď 137 stavebního zákona nejprve usilovat o dohodu. Úřad svolal k jednání obě strany, k dohodě ale nedošlo. V tom případě má účastník řízení možnost obrátit se na soud. Sousedé stavebníků se na soud obrátili a nám nezbývá než čekat na jeho rozhodnutí," vysvětluje postup úřadu jeho vedoucí Jiří Vrba.
Stavebníci zjišťovali, co mohou v této situaci dělat. "Stavebním úřadem nám bylo sděleno, že lze rozdělit stavební úpravy na dvě části - kůlnu a okno do kotelny - a podat další dvě nové žádosti o stavební povolení, ale ani tak není vyhráno," stěžuje si mladá paní. "Myslela jsem, že stavební úřad je tu od toho, aby rozhodoval. Na našem případě je vidět, že nedovede rozhodnout ani v tak jednoduché záležitosti. Soud se může táhnout i několik let a my jen můžeme čekat, až nám kůlna spadne na hlavu." dodává stavitelka. "My musíme v každém případě postupovat podle stavebního zákona, a to jsme udělali," shrnuje na závěr úřednice.


Domov - penzion na sídlišti slouží seniorům již pět let
UHERSKÝ BROD : Dům - penzion pro důchodce na sídlišti Pod Vinohrady byl slavnostně otevřen 24. června 1994. U příležitosti pátého výročí se zde konala malá slavnost, na kterou přišel i starosta Ladislav Kryštof.
Slavnostní náladu navodily děti z cimbálové muziky Husličky ze Strání, v dalším programu vystoupil Rozmarýnek z Újezdce. Obyvatelé penzionu se však umí pobavit i sami. Uskutečnila se zde tradiční taneční zábava za doprovodu manželů Bartošových. Vedení penzionu mělo pro své obyvatele připraveno i překvapení v podobě velkého dortu s pěti svíčkami.
Brodský penzion není zařízení, ve kterém vládne ponurá nálada. Žijí zde totiž lidé, kteří se o sebe starají prakticky sami. "Nejsme zařízeni na to, poskytovat služby nemocným lidem upoutaným na lůžko nebo těm, kteří potřebují stálou zdravotní péči," říká vedoucí penzionu
Marie Vaškovicová, která dodává, že zde ale mají k dispozici osm bezbariérových garsonek pro vozíčkáře a pracují zde i dvě zdravotnice, které provádějí pečovatelskou službu. V budově penzionu se nachází i ordinace praktického lékaře, kromě ubytovacích prostor je zde také dobře vybavená kuchyň a jídelna. K dalším vymoženostem patří i kadeřnictví, knihovna, společenská místnost a hygienické středisko. Již rok zde má sídlo také pečovatelská služba.
Přes osmdesát důchodců, kteří zde žijí v jedno- a dvoulůžkových garsonkách a dvoupokojových bytech, si bydlení vesměs pochvalují.
"Příjemnou atmosféru do penzionu vnáší hlavně naše vedoucí Marie Vaškovicová, ta je k nezaplacení," říká dvaaosmdesátiletá MUDr. Marie Jeřábková, která vyzdvihla organizátorské schopnosti i lidské vlastnosti vedoucí i dalšího personálu. "Starší lidé už mají různé vrtochy, ale naše zásada je nehádat se. Vyhýbáme se konfliktům a paní vedoucí to s námi umí," dodává Marie Jeřábková, která patří k prvním zdejším obyvatelům. "Velkou výhodou zdejšího bydlení je, že když člověk chce společnost, tak si může vybrat toho, kdo mu sedí, když naopak potřebuje soukromí, tak si jde do svého," přitakává pětasedmdesátiletá Jarmila Čechmánková, která zde spokojeně žije dva roky.
Obě obyvatelky si pochvalují akce, kterých se v penzionu koná během roku několik desítek. Můžeme jmenovat např. zájezdy, táboráky, plesy, koncerty, ranní cvičení apod. A duší všech těchto akcí je podle obyvatel vedoucí penzionu, která se snaží zpříjemnit seniorům podzim jejich života.
BOHDANA SMRŽOVÁ

Velkomoravský kurýr
Regionální týdeník okresu Uherské Hradiště
č. 26     ze dne   29.06.1999
Vaše připomínky a náměty posílejte na E-mail redakce: kuryr@hitech.cz


Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund

www.hradiste.cz