Číslo: 26
29.06.1999
Článků: 93

Titulní
Zprávy
Uherský
Kultura
Tribuna
Souvislosti
Humor
Internet
Multimedia
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1999
Rok 2000


VELKOMORAVSKÝ KURÝR

Zprávy z regionu

ZEPTALI JSME SE...
Děti jsou na Hradišťsku stále větší vzácností
Studenti mají problémy se sháněním brigád
Sídliště v Jarošově má projít regenerací
Hustý provoz na mostě v Ostrohu předmětem petice
U vinařů rozhoduje červen
Okrajové vesnice se pomalu vylidňují
Velká voda ohrozila letošní úrodu
Jak se ubránit znásilnění?
Životní styl pro každého
KOSTEL ZNOVU OTEVŘEN
Aktivita klíšťat v tomto období vzrůstá
Hygienik: koupaliště jsou v pořádku
ZEPTALI JSME SE...

Vedoucí Penzionu pro důchodce na Kollárově ulici v Uherském Hradišti Jarmily Nyklové.
V jednom z regionálních týdeníků se před několika dny objevily informace o boji vedoucí penzionu s důchodci. Mnohým z nich údajně vadí, že musí platit za služby, které nevyužívají.

Jaká je tedy skutečnost?
Jedná se o neobjektivitu a nepravdy. Dodržování zákonných předpisů není přece diktát. Každý obyvatel tohoto ústavního zařízení je před nástupem prokazatelně seznámen s tím, o jaký druh zařízení se jedná, jakými předpisy se řídí, za co a kolik budou platit.

Není již žádným tajemstvím, že se situace v penzionu vyhrotila natolik, že zde panuje nervózní až nepřátelská atmosféra. Co je podle Všeho názoru příčinou tohoto stavu?
Příčinou je skutečnost, že někteří obyvatelé soustavně porušují ustanovení, která vyplývají ze statutu ústavního zařízení penzionu pro důchodce. Od roku 1997 je zde skupinka obyvatel, která tuto skutečnost neustále odmítá. Obrací se střídavě na všechny možné instituce, média nevyjímaje, aby se jim peníze za služby vracely. To ovšem z důvodu pokynů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR nelze. Jedná se o základní péči a konkrétně o praní ložního prádla a záclon. Obyvatelé penzionu pro důchodce jsou povinni platit úhradu podle zákona , i když si tyto služby chtějí a mohou vykonávat sami. Všichni obyvatelé DVD při nástupu souhlasí s podmínkami provozu tohoto zařízení, tedy i s tím, že jim bude poskytována základní péče za úhradu. Odlišný postup je v domech s pečovatelskou službou, které nejsou zařízeními sociální péče.

Existuje podle Vás řešení této situace?
Víte, stáří může být pěkné období, zvláště v tak krásných podmínkách, které penzion nabízí. Jenom by to měl umět každý vychutnat. Ale lidé, kteří žili celý život v konfliktech, se na stáří nezmění. Odchod vedoucího, který někteří obyvatelé našeho zařízení požadují, by byl řešením jen na krátkou dobu. Časem se zase něco najde. A oni nejsou ve sporu jen s vedoucí, ale se všemi spokojenými obyvateli. ëešením by pro ně bylo snad jen to, že nebudou žít v tak velkém společenství a v zařízení tohoto typu.

- ok


Děti jsou na Hradišťsku stále větší vzácností
UHERSKÉ HRADIŠTĚ (ok) - Dvacet rodin si uplynulý týden vychutnalo slavnostní atmosféru Vítání občánků do života. Malý svátek pro ně připravil Městský úřad v Uherském Hradišti v obřadní síni radnice.
"Podobné akce pořádáme velmi rádi. Je ovšem nutno konstatovat, že podle údajů naší evidence porodnost za posledních několik let o třicet procent klesla. Děti se tak stávají stále vzácnějšími," říká s nadsázkou pracovnice Městského úřadu v Uherském Hradišti Marie Jilíková.
O pravdivosti jejích slov svědčí i fakt, že zatímco v roce 1991 vítalo město do života měsíčně kolem sedmdesáti nových občánků, dnes se "účast" miminek na vítání pohybuje kolem dvaceti.


Studenti mají problémy se sháněním brigád
UHERSKÉ HRADIŠTĚ (ok) - V současné době se pro studenty středních a vysokých škol stává nemalým problémem shánění letních brigád. Doba, kdy si zájemci o sezonní práci domlouvali práci ve velkých podnicích, je nenávratně pryč. Jak potvrzují ekonomové, velké podniky, které v minulosti poskytovaly nejrůznější brigády, mají samy existenční problémy.
"Brigádu si sháním už zhruba pět měsíců, ptám se doslova všude a pomáhají mi rodiče i známí. Bohužel jsem zatím nic nesehnala. To se mi ještě žádný rok nestalo," říká studentka Jiřina Posseltová z Uherského Hradiště.
Studenti o prázdninách nejčastěji pracují jako pomocné síly na stavbách, v supermarketech či v zemědělství. Podle údajů ze zprostředkovatelských agentur si vysokoškolák vydělá od pětatřiceti do sta korun na hodinu, u děvčat se výdělky pohybují zhruba od dvaatřiceti do čtyřiceti korun za hodinu.
Mzdy středoškoláků jsou citelně nižší : u dívek od pětadvaceti do dvatřiceti a u chlapců od pětadvaceti do čtyřiceti korun za hodinu. Kromě špatné hospodářské situace snižuje možnost uplatnění i konkurence.
"Mnoho podniků raději zaměstná na pomocné práce dělníky z východních zemí, protože je to vyjde levněji. Pak se taková brigáda shání velmi těžce," stěžuje si Posseltová.


Sídliště v Jarošově má projít regenerací
UHERSKÉ HRADIŠTĚ - "Sídliště v Uherském Hradišti - Jarošově vykazuje všechna negativa nešťastně řešeného projektu," uvedl na tiskové konferenci Městského úřadu v Uh. Hradišti starosta Ladislav Šupka.
Jak dále podotkl, sídliště bylo v době své výstavby koncipováno spíše jako jakási noclehárna pro dělníky z přilehlých průmyslových podniků, přičemž jeho nefunkčnost se nyní začíná citelně projevovat. Jeho konstatování bylo směrováno k projektu regenerace tohoto sídliště, který vypracoval Ústav územního rozvoje Brno. Projekt regenerace je podrobným průzkumem života na jarošovském sídlišti, přičemž se zabývá všemi aspekty bydlení v lokalitě. Odborníci z ÚÚR Brno kontaktovali 125 domácností s více než 413 obyvateli (31 procent obyvatel sídliště). "Zjistili jsme, že zájem o bydlení na sídlišti je rozdílný. Mnohé rodiny uvažují o výměně bytu za větší, další chtějí zůstat, ovšem za předpokladu, že se na sídlišti zlepší občanská vybavenost," říká Ludmila Kašparová z ÚÚR Brno.
Nespokojenost obyvatel sídliště s podmínkami bydlení potvrzuje i fakt, že většina jeho obyvatel jezdí za nákupy, zábavou, kulturním vyžitím a sportem mimo Jarošov. Částečná spokojenost nájemníků panuje v souvislosti s nedávnou výstavbou komplexu prodejen s různým druhem zboží a poskytováním služeb (opravna obuvi, čistírna, knihovna atd).
"Lidé zde postrádají poštu, lékárnu, sportovní zařízení : např. posilovnu a vhodná hřiště," vysvětluje Kašparová.
Podle průzkumu značnému procentu dotázaných vadí dojíždění jejich dětí do škol v Uh. Hradišti. Podle projektu je na sídlišti Jarošov potřeba provést celkovou regenaraci sídliště ve všech směrech : veřejné dopravě, parkování, zazelenění lokality, zajištění občanské vybavenosti, estetického vzhledu sídliště a v neposlední řadě zajistit rozvoj podnikání.
OLEG KAPINUS


Hustý provoz na mostě v Ostrohu předmětem petice

Nový most přes řeku Moravu způsobil ostrožským obyvatelům komplikace. - Foto: ok
UH. OSTROH (ok) - Před několika dny byla v Uherském Ostrohu dokončena výstavba nového mostu přes řeku Moravu. Tato akce sice umožnila zahájení dlouhodobé rekonstrukce původního historického mostu, přiblížila však provoz přímo pod okna hustě obydlených částí města. "Je to tu teď hrozné. Auta nám drnčí přímo pod okny, vzduch je často nedýchatelný. Navíc se nám nelíbí, že přes nový most jezdí těžká technika a nákladní auta, která svými výfukovými plyny obtěžují okolí," stěžuje si Jana Novotná z Uherského Ostrohu.
"Nespokojení občané sepsali petici, adresovanou Městskému úřadu v Ostrohu. Dožadují se v ní jednak odklonění provozu, jednak snížení předepsané nosnosti mostu z pěti na tři a půl tuny," vysvětluje místostarostka Uh. Ostrohu Hana Příleská. Podle ní byla nosnost mostu posuzována nejen podle jeho konstrukce ale i s přihlédnutím na potřebu zásobování města, kterou zajišťují dopravci s vozy vyšších hmotností. Jak Příleská však dále přiznává, most má velkou nevýhodu ve své šíři, která je pro větší automobily nevhodná. Hlavní kámen úrazu však vidí v tom, že lidé v blízkosti mostu byli donedávna zvyklí na relativní klid. To se však nyní díky provozu přes most změnilo. "Bereme stížnost na vědomí. O nařízení na novou nosnost mostu se ale prozatím neuvažuje. K tomuto opatření bychom přistoupili až v případě, že by se situace stala neúnosnou. Chápu občany, kteří jsou nespokojeni se zvýšeným provozem kolem jejich domů, podle mého názoru se však nejedná ani v tomto případě o mimořádnou situaci," konstatuje místostarostka Příleská.
Podle zastupitelů obce se situace zlepší po ukončení rekonstrukce historického mostu, který je dopravci využíván častěji než nedávno postavený nový most.


U vinařů rozhoduje červen
UH. HRADIŠTĚ, REGION (ok) - Podle vinařů se právě v těchto dnech rozhoduje o kvalitě celé letošní úrody vinné révy. Pokud totiž pěstitelé včas neošetří své vinohrady postřikem, mohou úrodu zničit nejrůznější plísně a nemoci.
"Současné počasí je bohužel pro vývoj nemocí vinné révy maximálně vyhovující. Dá se tedy předpokládat jejich silné rozšíření. Bude nutné, aby pěstitelé v co nejkratší době provedli postřiky porostů," vysvětluje jeden z uherskohradišťských vinařů Jiří Petratur.
Jak potvrzují odborníci, pokud budou postřiky provedeny včas, mohla by být letošní úroda velmi dobrá. Tomu mimo jiné napomáhá skutečnost, že uplynulá zima měla mírný průběh. Z dlouhodobého hlediska vinaře nejvíce trápí dovoz levných a často nekvalitních vín ze zahraničí.


Okrajové vesnice se pomalu vylidňují
REGION - Zatímco celkový počet obyvatel okresu Uh. Hradiště se nijak razantně nezmenšuje, některé menší obce se potýkají s vylidňováním. Mladí lidé odcházejí za prací do měst a vesnice tak přicházejí o novou generaci.
Například v Ořechově Český statistický úřad v sedmdesátých letech napočítal přes devět set obyvatel, v minulém roce jenom šest set třicet. "Lidé odcházejí především za pracovní příležitostí. Na začátku devadesátých let šlo zemědělství ke dnu a řada lidí ztratila práci," vysvětluje starosta obce Josef Luňák. "Mám ale dojem, že v poslední době lidem přestává život v městě vyhovovat a opět se vracejí na vesnici. Vede je k tomu asi i finanční otázka," dodal.
V Tučapech, kde v roce 1980 žilo více než třista lidí, loni napočítali 225 obyvatel. Zde se však proti vylidňování snaží bránit. "Každé dítě, které se u nás narodí, dostává příspěvek dva tisíce korun. Sice to porodnost nezvýší, ale rodiče to dokážou ocenit," míní starosta Tučap František Hrančík, "v posledních šesti letech počet obyvatel stagnuje, což je způsobeno především tím, že někteří chalupáři se u nás začínají usazovat natrvalo." Podle starosty k zastavení odlivu lidí přispělo i to, že dokončili kompletní plynofikaci obce. "Jako první na polešovicku jsme měli hotovou veškerou inženýrskou síť, což samozřejmě přispívá k spokojenosti obyvatel."
Také na Stupavě v Chřibech zaznamenali za posledních dvacet let značný odliv obyvatel. V roce 1970 zde mělo trvalý pobyt přes čtyři sta padesát občanů, loni už jen sto sedmdesát.
"Poslední přírůstek jsme zde měli před rokem a půl. Příspěvky na dítě u nás ani nemáme. Patrně by to nepomohlo a v obecní pokladně na to stejně nejsou prostředky," tvrdí starosta Stupavy Rudolf Škrabal.
RADEK KEDROŇ


Velká voda ohrozila letošní úrodu
JIHOVÝCHODNÍ MORAVA - Ztížení nebo dočasné zastavení sklizně způsobily zemědělcům na Moravě vydatné deště v minulých dnech. "Mohou vzniknout příhodné podmínky pro houbové choroby zejména u obilovin, cibule, okurek a také u vinic. Pokud bude chladno, nebude u obilí nebezpečí tak velké," vysvětlil Josef Vaculík, ředitel územního odboru v Uh. Hradišti
(MLADÁ FRONTA DNES, 24. června)


Jak se ubránit znásilnění?
JIHOVÝCHODNÍ MORAVA - Teplejší jarní a letní měsíce představují pro ženy vždy o něco větší riziko, že se stanou obětí znásilnění. Například loni se z celkového počtu devadesáti případů, které policisté zaznamenali, staly tři čtvrtiny právě v období od března do září. "Velkou roli hraje to, že v té době ženy nosí vyzývavější lehčí oblečení, což může pachatele snadněji vyprovokovat," říká jihomoravský policejní mluvčí Ivo Mitáček. Pokud ženy dodržují některá bezpečnostní pravidla, mohou tak snížit riziko na minimum.
(MLADÁ FRONTA DNES, 24. června)


Životní styl pro každého
REGION (red) - (Pokračování z minulého čísla) - Čerpaje z minulosti, snáze se předpovídá budoucnost. Cesta byla známá, oni už jí prošli.
Systém tak dostal rozhled na desetiletí dopředu. Řídí se vlastními pravidly, čímž absolutně vylučuje možnou chybu managementu. Je přehledný, kontrolovatelný každým členem.
Smutné je, že jej stále více potřebují. Radostné je to, že právě pro tohle byl systém vytvořen a perfektně funguje. Z toho tedy vyplývá, že pomůže jen: Dobrý systém s pevnými zásadami.
Systém firmy Happy Home má svá pravidla. Časem se vytesaly zásady postupu do následujících bodů. Tak získal své desatero přikázání:
Porozuměj, plánuj, počítej, staň se členem, důvěřuj, ale prověřuj, získej zboží, dodržuj pravidla, postup výše, rozumně hospodař, pomáhej jiným.
1. Jde o systém společného spoření měsíčními splátkami na nákup dle tvého přání. V obchodě, na trhu, od souseda!
2. Potřebuješ vyřešit bydlení, auto, vybavení, sport, hobby, nebo chceš pomoci dětem. Minimální částka je 25000 Kč, měs. splátky jsou od 673 Kč. Strop je v podstatě neomezen. Podle toho, jakou sumu chceš, tě zařadí do jedné ze tří oblastí. První: spotřební zboží, materiál stroje, auto, byt v ceně od dvaceti pěti tisíc korun. Doba splatnosti čtyřicet osm měsíců s ročním úrokem 6 - 7,3 procenta. Druhá: automobily a technologie, stroje, byty, domy atd. v ceně od 220 000 Kč. Doba splatnosti je šest let a roční úrok je pouze 3,5 - 4,3 procenta. Třetí: nemovitosti v hodnotě od tří set tisíc korun. Doba splatnosti je patnáct let, roční navýšení je max. 1,9 - 2,3 procenta.
3. Na druhu a ceně zboží též závisí výška jednorázového členského poplatku a měsíční splátky. Měsíční splátky hradíš poštovní poukázkou do 15. dne v měsíci.
4. Chceš se stát členem? Více informací ti poskytnou v regionálním zastoupení HH v Uh. Hradišti, Jiřiho z Poděbrad 1212.
(Dokončení příště)


KOSTEL ZNOVU OTEVŘEN
Věřící ve Starém Městě se konečně dočkali. Po rozsáhlých opravách se desítky farníků sešly k bohoslužbě minulý pátekopět v kostele sv. Michala. Dosud se církevní obřady konaly v kinosále Lidového domu.
Slavnostní mši odsloužil olomoucký arcibiskup mons. Jan Graubner. Návštěvníci si v opraveném kostele sv. Michala mohou prohlédnout základy velkomoravské stavby. Oprava si vyžádala asi pět milionů korun. Devadesát procent nákladů poskytl stát. Zbytek uhradí město a některé nadace," uvedl Robert Staufčík z Městského úřadu ve Starém Městě.
-Kra-


Aktivita klíšťat v tomto období vzrůstá
REGION (Kra) - Nastává období, ve kterém se člověk může víc než kdy jindy nakazit lymskou borreliózou a encefalitidou, jejichž přenašeči jsou klíšťata. Podle okresní epidemioložky Jaroslavy Juřičkové na Uherskohradišťsku zatím žádné ohnisko nákazy nezaznamenali. "U nás vykazujeme tak jedno onemocnění klíšťovou encefalitidou za rok a vždycky je většinou zataženo z jiných okresů," konstatovala Juřičková.
Nejspolehlivější ochranou je očkování. Na okresní hygienické stanici v Uh. Hradišti naočkují na jaře a na podzim asi čtyři sta zájemců. "Naočkovat se nyní je už zcela bezpředmětné. Lidé se musí bránit pasivně. Na procházky v přírodě je nejlepší mít vysoké boty, nosit oblečení s dlouhými nohavicemi a rukávy a nezbytné je používat také repelenty," radí epidemioložka a podotýká, že od začátku školního roku se lidé mohou na OHS opět přijít naočkovat. Jedna dávka stojí čtyři sta korun.
"Když si z lesa klíště přinesete, nejlépe je pokapat jej nějakým olejíčkem a poté bříškem prstu vytočit. Pokud se na místě vpichu objeví cokoliv podezřelého, člověk by měl bez váhání navštívit lékaře," varuje Juřičková, "klíšťová encefalitida se v době zakousnutí nepozná. Až po týdnu se objeví bolesti hlavy a chřipkové příznaky, opět je důležité co nejrychleji navštívit lékaře a upozornit jej na kousnutí klíštěte."


Hygienik: koupaliště jsou v pořádku
UH. HRADIŠTĚ (Kra) Blížící se letní sezóna mnohé vyláká na koupaliště a k vodním nádržím. Jak nám potvrdil František Dufka z Okresní hygienické stanice v Uh. Hradišti, v kontrolovaných koupalištích je voda zdravotně nezávadná. "Na počátku měsíce června začaly probíhat odběry vzorků vod z přírodních nádrží na Smraďavce, v Topolné, Osvětimanech a v Ostrožské Nové Vsi v přírodním koupališti a na Kunovské tabuli. V současné době vyhovuje jakost vody požadavkům na koupání," uvedl František Dufka a dodal, že v průběhu léta bude prováděno další testování. "V případě nevyhovující kvality vody bude veřejnost včas informována," dodal.
Z koupališť jsou okresním hygienikem povolena a otevřena v Uh. Hradišti, Starém Městě, Kunovicích a Uh. Brodě. V letošním roce zřídila okresní hygiena infolinku, na které se zájemce může dozvědět bližší informace o úrovni letní rekreace a koupání.
Situaci na vodních nádržích vám přiblíží na telefonním čísle 0632/540876 v pondělí a ve středu od 7.30 do 17 hodin.

Velkomoravský kurýr
Regionální týdeník okresu Uherské Hradiště
č. 26     ze dne   29.06.1999
Vaše připomínky a náměty posílejte na E-mail redakce: kuryr@hitech.cz


Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund

www.hradiste.cz