Číslo: 6
07.02.2000
Článků: 92

Titulní
Zprávy
Uherský
Kultura
Tribuna
Souvislosti
Humor
Internet
Multimedia
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1999
Rok 2000


VELKOMORAVSKÝ KURÝR

Titulní stránka

Nemám ve zvyku nadávat, že život nestojí za nic, říká Franz
Anonym: Zbrojovku tunelují přes dceřinou firmu v Americe
Moravu přehradily ledové kry
Děti musí do školy, kterou jim přidělí
Zrušení haléřových mincí se má prodražit
Jízda králů a Hradišťan pojedou na Expo 2000
Nemám ve zvyku nadávat, že život nestojí za nic, říká Franz

Vladimír Franz přivezl na vernisáž výstavy svých akvarelů i poslední práce, které vznikly teprve před pár týdny během cesty na Kanárské ostrovy. - Foto: jao
UH. HRADIŠTĚ (jao) - Vladimír Franz, dá se říci - skladatel a malíř právě v kurzu - má s Uherským Hradištěm hodně společného a rád se do něj vrací. Ve čtvrtek v Galerii U Sovy zahájil výstavu svých akvarelů a podíval se na představení divadelní inscenace Gazdina roba, ke kterému složil hudbu.
Zjev umělce, k jehož jménu přirostly přívlastky potetovaný, výstřední, excentrický, je pro mnohé vzorem a pro jiné odstrašujícím příkladem. "Jo, lidi na ulici si říkají, proboha, co je to za monstrum? Jenže mně je to úplně fuk. Nevím, co bych jim měl říkat, já nejsem jejich majitelem," mávne rukou nad otázkou, která míří na jeho vzhled. "Potetovat jsem se chtěl nechat odjakživa, protože se mi to jednoduše líbí. Udělal jsem si svůj vlastní návrh a chápu ho jako svou součást," na toto téma se nechce dál bavit a raději stočí hovor na své cesty, na kterých vzniká většina jeho výtvarných děl.
"Nečerpám z žádných snových představ. Nejrůznějších věcí a míst je na světě tolik, že snad ani není třeba si vymýšlet," říká umělec a sedá si mezi svá nejčerstvější díla, která jsou rozložená po podlaze. Jeho životní filozofie se dá shrnout do jediné věty: Nemá význam nadávat, že život nestojí za nic. "Nemyslím si, že by se mi líbil jiný svět. Jde o to, nakolik si ten současný svět, neustále sužovaný různými neduhy, připouštím. Člověk má svět takový, jaký si ho vytvoří sám v sobě. Nechat se unavovat lidskou hloupostí, tak to ne!" říká.
O práci Vladimír Franz rozhodně nouzi nemá. Jen divadla se předhánějí v objednávkách na scénickou hudbu. Během příštího měsíce má v plánu nahrávky několika inscenací pro pět českých divadel. Přitom dokončuje operu Ludus Danielis a má, jak sám říká, rozdělanou práci na dvou půlhodinových baletech. V létě jej čeká opera pro Národní divadlo a chystá se na cyklus přednášek na universitě v Denveru.


Anonym: Zbrojovku tunelují přes dceřinou firmu v Americe
UH. BROD (paf, bsm) - Anonym se stal v˙Čechách oblíbenou útočnou zbraní. Zvolila ho i skupina zaměstnanců České zbrojovky v˙Uh. Brodě, která se rozhodla takto zveřejnit svoji domněnku, že podnik je tunelován přes ztrátovou dceřinou firmu v˙USA.
Tvrdí, že prezident CZ - USA využívá svého postavení ve firmě, jejímž stoprocentním vlastníkem je zbrojovka, pro svou vlastní firmu Aus Czech. Anonym dále tvrdí, že Aus Czech uzavřela výhodnou zprostředkovatelskou smlouvu, na jejímž základě získá nejenom provize z˙prodejů výrobků zbrojovky, ale i veškeré obchodní informace. "Kam mizí peníze z˙CZ - USA, nevíme, ale například pan Jareš (prezident, pozn. red.) si vyplatil za rok 1999 provizi 7 miliónů korun i přesto, že CZ - USA je v˙hluboké ztrátě," píše se doslova v˙dopise, který dostalo do schránek asi dvacet zaměstnanců zbrojovky.
Existenci zprostředkovatelské smlouvy s˙firmou Čechoaustralana, který současně vede CZ - USA, vedení zbrojovky popírá. Anonym dostal také Jiří Frenzl, vedoucí kanceláře generálního ředitele. "Právě se chystám dát do novin článek, jak si CZ - USA dobře vede. Nevím, že by byla ve ztrátě," řekl Frenzl. Vzápětí dodal: "Možná finančně vyjádřeno bude ve ztrátě, ale zcela plánované. Letos očekáváme zisk. Žádná zprostředkovatelská smlouva s˙Aus Czech doposud uzavřená není. Je ale fakt, že potřebujeme zlepšit marketingovou činnost a jedním ze zakládajících elementů CZ - USA v˙roce 1997 byla právě Aus Czech," dodal Frenzl.
Provázanost uherskobrodské zbrojovky s˙firmou Aus Czech přes osobu majitele této firmy a prezidenta zbrojovácké firmy však zaměstnance znepokojuje.
Autoři anonymu, kterým byli obesláni někteří zaměstnanci zbrojovky, se obávají, že budou zneužity informace o síti prodejních zástupců, cenách, distributorských smlouvách, o prodeji zbraní vojenským nebo policejním složkám. "Jak možná neuvěřitelné se to zdá, skutečně dvoučlenná firma (rozuměj Aus Czech, pozn. red.) pana Jareše (prezident CZ - USA, pozn. red.) bude údajně provádět marketing a pobírat provize z˙prodejů výrobků České zbrojovky do celého světa. Jedná se o hrubé informační tunelování naší firmy," píše se v anonymu. Autoři dále tvrdí, že podnik likviduje jakoukoliv opozici proti zvolenému směrování podniku, a připomínají náhlé odchody obchodního ředitele Brázdy, vedoucího zahraničního obchodu Hubače a technického ředitele Nečase. Vedení podniku na dopis reagovalo tak, že jej vyvěsilo na nástěnku vrátnice spolu s˙reakcí. "Jedná se o interní záležitost, a proto médiím odpověď podniku neposkytneme," řekl Jiří Frenzl, "interní záležitosti budeme prát na vnitřní půdě. Jestli si myslíte, že výměna nějakého ředitele by měla být prezentována v˙Kurýru, tak já si myslím, že nikoliv," reagoval na žádost o vyjádření pro Velkomoravský kurýr vedoucí kanceláře generálního ředitele.


Moravu přehradily ledové kry
UH. HRADIŠTĚ (ok) - Náhlé oteplení způsobilo minulý týden komplikace na řece Moravě a dalších tocích regionu. Plující kry na několika místech přehradily koryto a způsobily zvýšení vody v některých úsecích. Podle Povodí Moravy v˙Uh. Hradišti se však ledovou tříšť a kry na toku v okolí okresního města podařilo v krátké době odstranit i bez použití těžké techniky. "Rychlé tání by nemělo způsobit větší potíže. Průtok vody je sice o něco vyšší, nedosahuje však ani prvního stupně povodňové aktivity. Myslím, že vylití řeky Moravy v našem regionu nehrozí," řekl ředitel Povodí František Ondrůšek.
V Šumicích musela být za pomoci hasičů a místních obyvatel likvidována třistametrová ledová bariéra, která zcela zahradila koryto řeky Olšavy. Následkem toho se v místě začala ihned hromadit voda. K odstranění ledové přehrady musela být v tomto případě použita mechanizace. Dramatické chvíle zažili také v Suché Lozi, kdy přívaly vody ze strání zaplnily ucpané koryto potoka a začaly zaplavovat sklepy nejbližších domů


Děti musí do školy, kterou jim přidělí
UH. HRADIŠTĚ (ok) - Na nástěnkách mateřských škol se v těchto dnech objevily pokyny pro zápis dětí do prvních tříd. Říkají, že vzhledem k obecně závazné vyhlášce O stanovení spádových obvodů základních škol budou prvňáčci zapsáni na školu, na kterou spádově patří. V praxi to znamená, že dětem bude škola přidělena bez možnosti výběru.
"Nelíbí se nám to. Děti se mohou ocitnout v situaci, kdy budou muset chodit do vzdálenější školy. Anebo by si přály navštěvovat školu se svými kamarády, ale kvůli vyhlášce to nepůjde," tvrdí jedna z˙maminek, která si nepřála být jmenována.
"Přidělené školy jsou nejbližší místu trvalého bydliště. Pokud chtějí rodiče umístit své dítě v˙jiné než spádové škole, musí o to požádat s˙patřičným vysvětlením. Žádosti v˙březnu posoudí porada ředitelů základních škol," upřesňuje Helena Vajdíková z˙městského úřadu. Dodává, že řešení spádovosti vyplývá ze zákona a nejde tedy o nařízení města, které by odporovalo zákonu, jak se někteří rodiče domnívají. "Jde nám o to, aby se předešlo konfliktům při zápisu, neboť kapacity škol nejsou neomezené," dodala.


Zrušení haléřových mincí se má prodražit
UH. HRADIŠTĚ (ok) - Během jednoho až dvou let by měly z oběhu zmizet deseti- a dvacetihaléřové mince. Rozhodla o tom Česká národní banka. Očekává se, že takový krok se ale domácnostem prodraží. Ceny výrobků budou totiž s největší pravděpodobností zaokrouhleny na vyšší částky.
"Ve chvílích, kdy budou desetníky a dvacetníky zrušeny, tak rodiny, zvláště ty s nižším příjmem, tuto skutečnost výrazně pocítí. Například, když dnes žena v domácnosti udělá každý den nákup za tři stovky, po zrušení těchto drobných mincí zaplatí na každém přinejmenším o tři koruny více," vypočítává ekonom Jiří Krejčí. Měsíčně by se takový běžný nákup základních potřeb prodražil asi o sto korun.
Přesný termín stažení drobných mincí z oběhu bude Českou národní bankou teprve upřesněn.


Jízda králů a Hradišťan pojedou na Expo 2000
VLČNOV, UH. HRADIŠTĚ - Celosvětové prestižní výstavy Expo 2000, která se koná v německém Hannoveru, se zúčastní rekordní dvě stovky národů a mezinárodních organizací. Česká republika se má představit 7. června. Podle všeho se bude prezentovat hned dvěma tradicemi Uherskohradišťska - vlčnovskou Jízdou králů a Hradišťanem.
"Oslovila nás agentura Art production K2 a jsme těsně před podpisem smlouvy. Je to pro nás velká čest. Chceme zachovat jedinečnou bezprostřednost Jízdy králů, kterou se proslavila. Jediný rozdíl bude zřejmě jen ve vyvolávkách, ty budeme muset přeložit do němčiny nebo angličtiny," říká starosta Jan Bijáček. Zatímco účast Jízdy králů je již téměř stoprocentní, nad Hradišťanem visí otazníky. "Jízda králů bude jedním z nosných programů hned vedle Hudby Hradní stráže a Karla Gotta. Je pravděpodobné, že Hradišťan se objeví v některém z doprovodných programů," vysvětluje Antonín Suchánek, ředitel Produkce pavilonů a expozic při Ministerstvu průmyslu a obchodu.
Účast na prezentaci svého regionu byla nabídnuta všem okresním úřadům s˙tím, že část financování může zajistit Centrála cestovního ruchu s pomocí Ministerstva pro místní a regionální rozvoj. "Z Hradiště nám odpověděli, že bohužel nemají vyčleněny finanční prostředky a podílet se mohou pouze organizačně. To nechápu. Možnost takové prezentace se vyskytne jednou za pět let a je jasné, že finanční prostředky se potom vrátí desetkrát i dvacetkrát. Náklady jsou ve srovnání s tímto faktem minimální," řekl Suchánek a dodal, že výstavou Expo 2000 projde podle předpokladů na čtyřicet milionů lidí. Jaromír Orel

Velkomoravský kurýr
Regionální týdeník okresu Uherské Hradiště
č. 6     ze dne   07.02.2000
Vaše připomínky a náměty posílejte na E-mail redakce: kuryr@hitech.cz


Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund

www.hradiste.cz