Číslo: 48
29.11.1999
Článků: 91

Titulní
Zprávy
Uherský
Kultura
Tribuna
Souvislosti
Humor
Internet
Multimedia
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1999
Rok 2000


VELKOMORAVSKÝ KURÝR

Titulní stránka

Kužvartova spanilá jízda ekology zklamala
Obce by daly lidem práci, ale není zájem
Mladík se dal na převaděčství kvůli finanční nouzi své rodiny
Na Kopánkách školí odpalovače ohňostrojů
Anonym nahlásil požár
Mladí jsou k˙Romům tolerantní, řekl průzkum
Kužvartova spanilá jízda ekology zklamala

Ministr Miloš Kužvart se na semináři o životním prostředí TSTTT skvěle bavil. Stal se kmotrem nového CD Kamelotů a s chutí si při něm zatančil. - Foto: zuh
UH. HRADI—TĚ (jao) - Festival ekologických filmů TSTTT navštívil v sobotu také ministr životní prostředí Miloš Kužvart. Odpoledne s ním proběhla v salonku Klubu kultury v Uh. Hradiště dvouhodinová beseda, které se zúčastnilo asi šedesát lidí z řad novinářů i laické veřejnosti.
Protože se ministr den předtím vrátil z jednání v Bruselu, hovořilo se především o přijetí České republiky do Evropské unie. "Myslím si, že naše země na tom není, co se týče životního prostředí, tak špatně, jak někteří tvrdí. Od roku 1990 se v této oblasti mnohé změnilo k lepšímu," uvedl Kužvart. Podle něj k největším úspěchům patří snížení obsahu emisí síry. "I v oblasti skleníkových plynů lze pozorovat značné zlepšení. Roční závazek, který činní snížení o šest procent, by se nám měl podařit dokonce překročit," řekl Miloš Kužvart.
Na besedě se ozvaly také kritické hlasy na legislativní zádrhely v protipovodňové politice v našem regionu nebo problémy s tříděním odpadů. Vyjímkou nebyli ani drobné osobní útoky na osobu ministra. Celkově však, podle slov některých účastníků, vyzněla beseda na prázdno.
"Způsob besedy měl být pojat asi trochu jinak. Myslel jsem si, že se bude ozývat také více kritických hlasů. Věci, které se tady probíraly, vím z novin a televize," říká jeden z účastníků besedy.


Obce by daly lidem práci, ale není zájem
UH. HRADIŠTĚ (jao) - Veřejně prospěšná práce je pro nezaměstnaného poslední štací na cestě za získáním zaměstnání. Jen na Uherskohradišťsku si ji zvolilo sto lidí. Na začátku bylo rozhodnutí, jestli zůstat téměř natrvalo nezaměstnanými, nebo se spokojit s˙manuální prací pro obec, ve které žijí.
"Pracují takto většinou problémoví lidé, často i alkoholici, které svěřujeme obcím s tím, že si je pohlídají," říká Emílie Jurčová z˙Úřadu práce v˙Uh. Hradišti a dodává, že poskytují obci příspěvek na výplatu pro tyto lidi přes čtyři a půl tisíce. "Je na obci, kolik peněz se rozhodne občanovi vyplácet," řekla Jurčová
V Hluku veřejně prospěšné práce vykonávají tři občané. Dvě ženy se starají o městskou zeleň a jeden muž pomáhá při dlaždičských a zednických pracích. "Práce by se u nás našlo dost, jenže lidi o tuhle možnost většinou nemají zájem. Jsou totiž pod kontrolou veřejnosti, takže se nemohou opírat o lopatu, ale musí opravdu poctivě pracovat," říká starosta Jan Šimčík. "Myslím si, že podpora v nezaměstnanosti je zbytečně vysoká. Občany peníze, které jim můžeme nabídnout, dostatečně nemotivují," dodává.
Veřejně prospěšné práce mohou být vykonávány pouze jeden rok. Obce své občany většinou takto zaměstnávají, jen když plánují nějakou investiční akci, tedy na dva nebo tři měsíce. "Tito lidé mají velmi malou perspektivu. Ať už kvůli svému nízkému vzdělání nebo třeba i kvůli příslušnosti k˙nějakému etniku těžko seženou jinou práci," řekl Jurčová.
Zájem o veřejně prospěšné práce byl v letošním rocem ze strany obcí i občanů opravdu velký. "Až na dva případy, kdy jeden člověk nenastoupil a druhý nevydržel, si všichni uloženou dobu odpracovali a vydrželi až do konce," uvádí Jurčová. V Uh. Ostrohu dříve zaměstnávali pouze čtyři takovéto pracovníky. Na podzim se ale rozhodli Úřad práce požádat o patnáct dlouhodobě nezaměstnaných.
"Nastoupilo nám jich sem deset. S jedním jsme museli okamžitě rozvázat pracovní poměr pro hrubé porušení kázně. Ostatní byli první měsíc bez problémů. Když ale potom doslali výplatu, začala se vyskytovat absence, anebo chodili do práce pod vlivem alkoholu. Někteří nám dokonce úmyslně poškozovali nářadí. Dva ale obstáli výborně, proto jsme jim dohodu ještě prodloužili," říká tajemník městského úřadu Pavel Fianta. Za tento rok Úřad práce v Uh. Hradišti na příspěvky pro veřejně prospěšné práce utratil 2,3 milionu korun a podle Jurčové byl tento fond již téměř vyčerpán.


Mladík se dal na převaděčství kvůli finanční nouzi své rodiny
UH. HRADIŠTĚ (ok) - Příběh převaděče, který stanul minulý týden před okresním osudem, vzbuzoval lítost. Odsouzený mladý Slovák tvrdil, že jej k˙nezákonnému podnikání dohnala neřešitelná finanční nouze jeho rodiny. Soud mu však musel vyměřit spravedlivý trest. Převedení skupiny běženců přes hranici jej bude stát sedm měsíců za mřížemi.
Čtyřiadvacetiletého muže obžaloba vinila, že v září tohoto roku nelegálně převezl čtyři Afghánce z˙Velké Javořiny do Dolního Němčí. Pavol M. se snažil soud přimět ke shovívavosti. "Byl jsem bez práce a moje družka měla malé dítě. Navíc i ona zůstala bez prostředků, protože před porodem byla nezaměstnaná. Chtěl jsem si půjčit peníze od známého a ten mě nakontaktoval na tento způsob výdělku. Když mi došlo, že dělám něco nelegálního, bylo už pozdě," vysvětloval motiv svého počínání Pavol M., který měl svou odměnu inkasovat až po dokončení cesty. K vyplacení peněz však už nedošlo. Auto mladého řidiče i se čtyřmi Afghánci, kteří za pomoc při překročení hranice zaplatili 3000 až 4000 amerických dolarů, zadržela policie.
Pavol M. projevil nad svým jednáním lítost: "Bylo to poprvé a naposled," řekl před soudem doslova. Soudce Eduard Ondrášek kromě trestu rozhodl také o zabavení osobního automobilu, ve kterém byly osoby z třetích zemí přepravovány přes hranici. Slovenský převaděč, který v minulosti nebyl nikdy trestán, se nesmí po dobu čtyř let objevit v České republice.
"Není pochyb o tom, že odsouzený posloužil jako nástroj organizované skupiny převaděčů," řekl k rozsudku soudce Ondrášek.


Na Kopánkách školí odpalovače ohňostrojů
KOPÁNKY (ok) - Příchod roku 2000 se snad nikde neobejde bez slavnostního ohňostroje. Ty menší lze nakoupit v prodejnách nebo na stáncích se zábavnou pyrotechnikou. Velké ohňostroje, které patří k tradičním oslavám, však smí obsluhovat pouze odborník. Dvacet z nich se v těchto dnech školí v obci Kopánky. Týdenní kurs, který stojí každého uchazeče téměř osm tisíc korun, vedou odborní školitelé. Učí své svěřence z˙celé republiky pochopit systém pyrotechniky, její konstrukci a seznamují je s právním systémem týkajícím se samotného odpalování ohňostrojů. Po zvládnutí teoretických a praktických zkoušek získá absolvent průkaz odpalovače ohňostrojů, který platí pět let.
"Amatéři by ohňostroje neměli vůbec používat. Pro neškoleného člověka je určena pyrotechnika druhé třídy. Výrobky označené jako pyrotechnika třetí třídy, tedy i ohňostroje, smí odpalovat pouze profesionál," vysvětluje organizátor kurzu Oldřich Langer. Adepti na odpalovače jsou přesvědčení, že vložená investice se jim vrátí, podobných odborníků totiž není mnoho.


Anonym nahlásil požár
UH. BROD (red) - Důkazem, že pro členy hasičského záchranného sboru víkendy neexistují, je i případ hořícího automobilu na silnici v Uherském Brodě směrem na Maršov. Jak sdělil operační důstojník Hasičského záchranného sboru v Uherském Hradišti Pavel Plachý, výjezd zkomplikoval fakt, že nález hořícího auta byl hlášen mobilním telefonem. Takto podaná hlášení totiž automaticky přebírá brněnská centrála, která teprve pak informuje hradišťský sbor.
"Přesto jsme byli do desíti minut na místě a požár uhasili. Škoda byla vyčíslena na pět tisíc korun, majitel auta se hledá," upřesnil Pavel Plachý.


Mladí jsou k˙Romům tolerantní, řekl průzkum
UH. HRADIŠTĚ (paf) - Průzkum názorů současné středoškolské mládeže ukázal mimo jiné na fakt, že na Uherskohradišťsku tato generace projevuje mnohem větší toleranci vůči romské populaci než kdekoliv jinde. V˙půlročním průzkumu, který pro školský úřad zpracovala Marketingová laboratoř Ostrava, odpovídalo v˙Uh. Hradišti osm středních škol s˙necelou pětistovkou respondentů. Celkem se ho na Moravě a ve Slezsku zúčastnilo necelých sto padesát škol.
"Je to zarážející, ale ve srovnání s˙ostatními městy jsou mladí na Uherskohradišťsku velice tolerantní vůči romskému etniku. Domnívám se, že je to i tím, že zde chybí jakákoliv osobní zkušenost," řekl Juraj Hon z˙Marketingové laboratoře.
Zatímco v˙Ostravě by polovina dotazovaných Romy z˙republiky vykázala, v˙Hradišti odpovědělo podobně pouze asi třicet procent dotázaných. "Tolerantnější postoj mladých na Uherskohradišťsku může také souviset s˙tím, že zde je více nábožensky založené prostředí," dodal sociolog.

Romy by přijalo			celkem	  v Uh. Hrad.

za příbuzného			 2,9 %	    3,0 %
za přítele			 5,1	    6,4
za souseda		 	 9,3	    3,0
za spolužáka			 9,5	    9,7
za občana ČR			13,9	    20,0
za návštěvníka ČR		17,8	    16,7
vypovědělo by je ze země	41,5	    31,2

Zdroj: Marketingová laboratoř Ostrava

Velkomoravský kurýr
Regionální týdeník okresu Uherské Hradiště
č. 48     ze dne   29.11.1999
Vaše připomínky a náměty posílejte na E-mail redakce: kuryr@hitech.cz


Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund

www.hradiste.cz