Číslo: 10
06.03.2000
Článků: 89

Titulní
Zprávy
Uherský
Kultura
Tribuna
Souvislosti
Humor
Internet
Multimedia
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1999
Rok 2000


VELKOMORAVSKÝ KURÝR

Titulní stránka

KUNOVICKY FAŠANK NEZTRATIL NA KOUZLU
Chlapec si sáhl na život možná ze strachu z˙vyšetřování policií
Dávky dostanou jen ti, co strádali loni
Odhalené sklepy jsou částí tajemných katakomb
Voják SFOR nezvládl misi
Abstinující alkoholička pomáhá stejně nemocným
KUNOVICKY FAŠANK NEZTRATIL NA KOUZLU

Končí doba masopustu, kdy se všichni mohli radovat a veselit, fašankem nastává až do Velikonoc doba půstu. Celé sobotní odpoledne chodili mladí po Kunovicích, ranou z děla, muzikou a zpíváním veselých písniček vyptávali po štamprlách. Večer se všichni od srdce zasmáli všemu, co se v Kunovicích tutlá a tají, a Na Pálenici pak pochovali basu.

Foto a text: jao


Chlapec si sáhl na život možná ze strachu z˙vyšetřování policií
MÍKOVICE (ms) - Ve vinohradu v katastru obce Míkovice ukončil před týdnem svůj život teprve sedmnáctiletý Michael H., žák Středního odborného učiliště v Uherském Hradišti. Oběšeného na stromě jej kolem desáté hodiny večer nalezli otec s bratrem. Do vinohradu je přivedl dopis, který nešťastný mladík zanechal doma na rozloučenou.
Z dopisu, který mladík doma zanechal, není jasné, proč chtěl sebevraždu spáchat. Jako pravděpodobný motiv jeho činu se však jeví strach, který Michael prožíval kvůli tomu, že se o něj zajímala policie. Připustil to i tiskový mluvčí uherskohradišťské policie Jaroslav Krejčíř. "V posledních dnech byl mladík vyšetřován policií. Mohu také potvrdit, že to bylo v souvislosti s pěstováním a prodejem drog," dodal Krejčíř. Podle našich informací se mělo jednat o distribuci několika cigaret marihuany, která je řazena mezi tzv. měkké drogy. O Michaela se údajně policie zajímala také v˙souvislosti s˙krádežemi aut. Odmítla to však potvrdit.
O problémech chlapce s policií věděla i jeho učitelka Iveta Adamová. "V minulém roce se pro něj ve škole někdo od policie stavoval. O co ale šlo, nevím. Mohu jenom říct, že jeho vztah ke mně byl korektní. Choval se vždycky slušně a pokud se něco stalo, omluvil se s tím, že to už víckrát neudělá," vzpomíná na Michala učitelka, která o něm mluví jako o tichém a nenápadném introvertním žákovi.


Dávky dostanou jen ti, co strádali loni
UH. HRADIŠTĚ (ms) - Rodiny, které díky vyšším příjmům v závěru loňského roku neměly v prvním čtvrtletí roku 2000 nárok na dávky sociálního příplatku a příspěvku na bydlení, nedostanou peníze od státu ani další tři měsíce. Přechodným ustanovením se totiž dávky pro druhé čtvrtletí nebudou vypočítávat podle příjmu ze začátku roku, ale z příjmu za 4. čtvrtletí roku 1999.
Přestože tedy příjem rodiny za první tři měsíce tohoto roku nedosáhl 1,6násobku životního minima, nebude mít další tři měsíce na dávky nárok. "Referát státní sociální podpory také oproti zvyklostem nebude v březnu rozesílat zjednodušené formuláře žádostí, neboť stávající žádosti se automaticky prodlouží do 30. 6. 2000," řekla pro Kurýr vedoucí referátu státní sociální podpory v˙Uh. Hradišti Helena Paprskářová. Popřela, že by účelem přechodného ustanovení bylo ušetřit státu peníze. "V dnešní době různé třinácté platy či konečné prémie dostává jen málo lidí. Příjmy se tedy v jednotlivých čtvrtletích příliš neliší," tvrdí Paprskářová, která se odvolává na to, že i výdaje státu na dávky jsou podle jejich záznamů ve všech čtvrtletích srovnatelné.


Odhalené sklepy jsou částí tajemných katakomb
KUNOVICE (jao) - O Kunovicích se říká, že stojí na podzemních chodbách, které měly být součástí obranného systému kunovického hradu. O tom, kudy síť katakomb vede, však existují jen dohady. Opírají se o několik záchytných bodů, jako jsou sklepy Na Rynku nebo chodby poblíž statku.
Dnes se k˙nim přidaly odkryté sklepy V˙Grni, které byly již od poloviny 19. století pravděpodobně využívány jako kovárna. Dokumentují to stěny opálené od výhně. "Kovárna samotná stavěna nebyla, pouze se využilo součástí klenutých chodeb. Jejich stáří musí být tedy ještě větší. Dám za to krk, že jsou historicky cenné. Jejich stáří bych odhadl na 13. - 16. století," tvrdí místní historik Stanislav Štěrba, který nesouhlasí s tím, že objekt je starý nejvýše jedno století.
První sklep, ve˙kterém byla kovárna, je přepažen a za ním se nachází druhý, poněkud menší. Ten byl rovněž přerušen zdí. Po jejím rozbourání se zjistilo, že chodba pokračuje dál. Dosud je přístupných 10 metrů klenutých chodeb, vysokých 2,5 metru a šest metrů širokých. V bezprostřední blízkosti chodeb byla zachycena další sklepení, která na tuto odkrytou chodbu zřejmě navazují.
"Jedná se teprve o první oťukání. Památkáři nám sem mají poslat nějakého odborníka na středověk. Ten musí vše řádně posoudit. Dělat závěry je zatím předčasné," říká místostarosta Kunovic Antonín Malušek, který spolu s˙ostatními zastupiteli zvažuje možnost sklepení zrekonstruovat a vytvořit v˙nich stylovou vinárnu. K˙určení stáří sklepů bude vyjmuto několik cihel, aby bylo zjištěno, z˙jaké doby jsou.
Podle některých historiků jsou sklepy postaveny ze˙ stavebního materiálu, který se podobá římským tegulám. Jejich úlomky se před lety našly také ve Starém Městě a na Modré.


Voják SFOR nezvládl misi
UH. HRADIŠTĚ (ok) - Uherskohradišťský soud řešil případ bývalého důstojníka Armády ČR a příslušníka mise SFOR v Bosně a Hercegovině Michala R. Obžaloba ho vinila z trestných činů neuposlechnutí rozkazu a vyhýbání se vojenské službě. Řidič bojového vozidla pěchoty totiž zvolil svérázný způsob jak dosáhnout návratu domů. V˙dubnu 1999 se schválně opil a sám se ohlásil nadřízeným. Po dvou pivech a láhvi brandy odmítl převzít zbraň a nastoupit službu.
"Volala mi bývalá přítelkyně, že má nějaké problémy. Zkoušel jsem žádat o navrácení z mise oficiální cestou. Nevyhověli mi však. Pokoušel jsem se alespoň o přidělení dovolené. Taky neúspěšně. Vrcholem všeho bylo, když na mě kolega jen tak ze srandy vystřelil, protože si myslel, že ve zbrani není náboj. Zvolil jsem proto neobvyklý způsob jak dosáhnout propuštění," řekl Michal R. Pokud by stejné činy spáchal za bojové situace, hrozil by mu trest odnětí svobody až na patnáct let. "Už bych tam nešel. Ani za nic. Udělal jsem sice hloupost, ale nečekal jsem, že se za to ocitnu před soudem," řekl Michal R. Soudce Eduard Ondrášek uznal bývalého vojáka SFOR, vinným v plném rozsahu a odsoudil jej k šestnácti měsícům odnětí svobody s podmíněným odkladem na tři roky.


Abstinující alkoholička pomáhá stejně nemocným
UH. HRADIŠTĚ (paf) - Příběhů, které začínají jednou skleničkou a končí na dně láhve, je spousta. Jsou však lidé, kteří věří, že se dá ode dna odrazit. "Alkoholismus je nevyléčitelná nemoc. Člověk se ale může uzdravovat," říká asi padesátiletá pohledná žena s˙balíčkem letáků v˙ruce. Nikdo by v˙ní nehledal alkoholika. A přece. "Piju šestnáct let. Za pár dní to bude přesně rok, co abstinuju," dodává stejně vyrovnaným hlasem. Je totiž jedním z˙těch alkoholiků, kteří našli nový smysl života. Pro ni je to nápad založit podle amerického vzoru skupinu Anonymních alkoholiků (AA) v Uherském˙Hradišti. Lidé, kteří se k˙ní hlásí, splňují jedinou podmínku členství - přání přestat pít.
Žena, která se teprve nedávno rozhodla založit pobočku AA v˙Hradišti, ví, jací lidé ji budou navštěvovat. Sama totiž prošla třemi neúspěšnými ústavními léčbami, počtvrté skončila na psychiatrii. Říká, že v˙pití chtěla utopit smutek ze ztráty manžela a dvou svých dětí. Alkohol ji stál práci ve školství. "Dodnes si vzpomenu, jak mi kolegyně nechávaly pod sklem stolu články o alkoholismu. Chtěly mi pomoct, ale alkohol rozpustil moji vůli přestat," svěřuje se žena, jejíž jméno musí zůstat utajeno stejně jako jména všech, kteří se ke společenství Anonymních alkoholiků hlásí.
Schopnost naslouchat druhým alkoholikům, což má být základem setkání v˙rodící se skupině v Hradišti, v˙sobě objevila už v˙léčebně. "My, co jsme už venku, si dodnes navzájem telefonujeme. Provolám majlant," směje se. Právě SOS linka pro alkoholiky je její metou. "Chtěla bych být lidem, kteří mají problém s˙pitím, nonstop k˙dispozici na telefonu. Vím, že nejvíc pomůže, když si navzájem svěříme své pocity. Neříkáme si: už se nikdy nenapiju. Snažíme se jen co nejvíc oddálit okamžik první skleničky," vysvětluje žena, která se chce stát laickým terapeutem. Zatím jí k˙tomu však chybí delší doba abstinence.
Lidi závislé na alkoholu čeká v˙místnosti Oblastní charity v˙Uh. Hradišti, která AA podpořila, každé úterý. "Nikomu nechci radit jak přestat. Můžeme si ale promluvit o tom, s˙čím se normálně schováváte," vzkazuje alkoholikům.
Anonymní alkoholici (AA) vznikli v˙roce 1935 v˙USA. Od té doby se k˙nim hlásí víc jak 2 miliony lidí na celém světě. Ve 150 zemích působí 90 000 skupin. V˙Čechách fungují asi v˙desítce měst. Je to společenství mužů a žen, kteří se navzájem dělí o své zkušenosti, síly a naděje, aby mohli řešit svůj společný problém - závislost na alkoholu. AA nemá žádné členské příspěvky, není spojeno se žádnou sektou, politickou stranou nebo institucí. Založení skupiny AA v˙Uh. Hradišti podpořila Oblastní charita, která bezplatně poskytla místnost pro setkávání.
Adresa: Oblastní charita - AA, Velehradská tř. 247, Uh. Hradiště. Setkání probíhají v úterý od 17 - 19 hodin.

Velkomoravský kurýr
Regionální týdeník okresu Uherské Hradiště
č. 10     ze dne   06.03.2000
Vaše připomínky a náměty posílejte na E-mail redakce: kuryr@hitech.cz


Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund

www.hradiste.cz