Číslo: 26
29.06.1999
Článků: 93

Titulní
Zprávy
Uherský
Kultura
Tribuna
Souvislosti
Humor
Internet
Multimedia
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1999
Rok 2000


VELKOMORAVSKÝ KURÝR


Regionální týdeník okresu Uherské Hradiště

Na Internetu je od 29.6.1999 do 15.05.2000
pak došlo ke sloučení s týdeníkem DOBRÝ DEN SLOVÁCKO.
ARCHIV minulých čísel
Rok 1999
Rok 2000

Vychází v pondělí v nákladu 8 000 výtisků
Vydává Velkomoravský kurýr, a.s., Kollárova 447, Uh. Hradiště
Šéfredaktor Pavlína Křůmalová
Zástupce šéfredaktora Oleg Kapinus
tel. 0632/554 483
Inzerce tel./fax: 0632/55 44 81
Zpravodajství Radek Kedroň, Michal Nowak
tel. 0632/55 44 82
Zuzana Hájková,
tel.: 0632 / 55 44 83
Pro region Uherskobrodsko Bohdana Smržová,
Masarykovo náměstí 72, Uh. Brod,
tel.: 0633 / 638 155, 635 007
Sport Evžen Slavík, Michal Sladký
Adresa redakce Kollárova 447, 686 01 Uh. Hradiště
Osvit a tisk Moravská typografie Brno
Vydávání povoleno referátem regionálního rozvoje OkÚ Uh. Hradiště pod registrační značkou o 3711002/98. Pro okres Uh. Hradiště.
Rozšiřuje Morava Print, PNS a.s., Mediaprint & Kapa Pressegrosso, s.r.o.
Předplatné Informace o předplatném a objednávky přijímá PNS, a.s. Uh. Hradiště a doručovatelé tisku
Velkomoravský kurýr
Regionální týdeník okresu Uherské Hradiště
č.     ze dne  
Vaše připomínky a náměty posílejte na E-mail redakce: kuryr@hitech.cz


Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund

www.hradiste.cz